Additions and corrections

Additions and corrections to the family book

Nearly 400 family books have been distributed within the family Kleinpenning, archives and history institutes. Although the book is composed carefully, nevertheless some errors have occured. Some of them are identified due to the allertness of family members.


Additions :

Pg. 56: Uit het “Legerboek van Huissen, 1586” blijkt dat daar een Wolter Kleinpenning aan de Arnhemsche Strait woonde en beziender van de Huissense Tol was. Hij behoort tot de oudste familietak, zoals die is beschreven in de familiekroniek. Zie: Schippers op Rijn en IJssel.

Pg. 59: Belangrijke wijziging: Wolter (*1542) is een zoon van Rutger Kleinpenning (A-I). Deze Wolter was de vader van Hendrik (A-III-b). De op pagina 59 bij A-II genoemde Arent was dus niet de vader van Hendrik, maar waarschijnlijk de broer van Wolter. Zie: Schippers op Rijn en IJssel.

Pg. 73: Over de Amsterdamse familietak zijn meerdere nieuwe gegevens bekend. Zie: Amsterdamse familietak.

Pg. 75: Hemmy Kleinpenning uit Zevenaar heeft in Kaapstad contact gehad met Charles Kleinpenning. Het blijkt dat deze inderdaad een nazaat is van Johannes Stephanus Kleinpenning (*1866) die in 1884 naar Zuid-Afrika is geëmigreerd. Zie: Zuidafrikaanse familietak.

Pg. 24: Het wapen van de Leidse student Kleinpenning uit Zevenaar (1633) met in de penningen een bundel van 7 pijlen, zou kunnen verwijzen naar het oude wapen van Zevenaar, waarin bundels van 7 aren waren afgebeeld.

Pg. 54: In de “Nederlandse Leeuw”, juni 1980, is ook sprake van de schippersfamilie Kleinpenning. Deze familie komt in de tweede helft van de 17e eeuw veel in Huissen voor. Een Rutger Kleinpenning voer omstreeks 1620 op de burgervrijheid van Arnhem. Hendrik en Arend Kleinpenning uit Huissen werden burger van Nijmegen 24 mei 1671.

Pg. 69: De boerderij ‘Kleinpenning’ aan de Bijnenweg in Aalten wordt uiteindelijk geen rijksmonument. Het dateert uit het midden van de 19e eeuw, en bestaat uit een dubbele boerderij, twee wagenschuren en twee schuren.

Pg. 177: Wilhelmus Damen was in eerste plaats landbouwer, daarnaast werkte hij ‘s ochtends vroeg als waagmeester bij het station.


Corrections:

Pg. 40: Bij foto misdienaartje Theo hoort geboortedatum *1907 i.p.v. 1927.

Pg. 78: Johannnes Stephanus Kleinpenning (*1796) is overleden in 1884 i.p.v. 1866.

Pg. 94: De genoemde volkstelling vond plaats in 1829 i.p.v. 1828.

Pg. 104: In schema, bij Theodorus Kleinpenning: *1855 i.p.v. *1885.

Pg. 165: Wilhelmus (Willy) Kleinpenning is geboren te ‘s Heerenberg.

Pg. 174: Tekst bij foto: Herman en Johannes Damen zijn verwisseld.

Pg. 175: Niet Antoon Damen, maar Theodorus jr. nam het bedrijf over. Hij overleed in 1988.

Pg. 200: De foto is genomen ter gelegenheid van het 25-huwelijksfeest in 1940.

Pg. 221: Op foto afgebeeld: Petrus Bisselink en Johanna Kleinpenning (*1885), bij hun huwelijk.

Pg. 229: Onderaan pagina: Wilhelmus Bekker overlijdt op 74-jarige leeftijd.

Met dank aan degenen die op deze fouten hebben geattendeerd en de aanvullingen geleverd hebben. Ook andere aanvullingen en reacties zijn welkom.