10
APR
2019

The family branche in Nijmegen

Er zijn recent gegevens gevonden over de oude Nijmeegse familietak (17e – 19e eeuw). Hermanus Kleinpenning (*1724) behoorde tot deze familietak. Hij is in 1724 in Nijmegen geboren en werd een hoge officier in het leger van stadhouder Willem V. In 1784 trekt Hermanus Kleinpenning met zijn regiment vanuit Zutphen naar Nijmegen. Hij werd echter in zijn geboortestad Nijmegen al snel op het matje geroepen door de stadsbestuurders. En dat terwijl zijn vader en andere familieleden in de stad Nijmegen tal van hoge functies bekleedden. Uiteindelijk zullen de meeste leden van deze familietak Nijmegen verlaten om zich onder andere als medici te vestigen in Aalten en in Twello.

Klik hier voor meer informatie over deze Nijmeegse familietak. 

willemv-laatste-stadhouder

regiment-erfprins-1772-1795

boerderij-kleinpenning-bijnenweg-aalten

Leave a Reply

*