Familiewapen

Varianten van het familiewapen

Vanaf halverwege de 16e eeuw wordt er in diverse bronnen melding gemaakt van het familiewapen van de familie Kleinpenning. Hoewel er verschillende varianten bestaan, vertonen deze familiewapens wel grote overeenkomsten. De oorsprong en de betekenis van het wapen  is niet bekend. Het feit dat er penningen op zijn afgebeeld, doet vermoeden dat men daarmee een verband met de familienaam heeft willen leggen. De penningen zijn in alle gevallen zilverkleurig en hebben een zogenaamd breedarmig schuinkruis. De kleur van het schild is aanvankelijk rood, later ook blauw. Reeds in 1572 wordt een dergelijk wapen al gevoerd door Arend Cleynpenning die in dat jaar als schipper de Groote Gelderse Tol in Huissen passeerde. Wellicht dat in de 16e en 17e eeuw leden van de familie Kleinpenning als (koopman)-schippers dit wapen gebruikten om daarmee documenten van hun zegel te kunnen voorzien (zie ook: Schippers op Rijn en IJssel).

 


De oudste variant

Het familiewapen met rood wapenschild en 3 zilverkleurige penningen is de oudst bekende uitvoering. Elke penning bevat een breedarmig schuinkruis. Reeds halverwege de 16e eeuw wordt het wapen in verband gebracht met schippers en tolgaarders van de Rijnlandse familie Kleinpenning. De versie met rood wapenschild hoort bij de familie in het Duits-Nederlands grensgebied langs de Rijn. Deze versie van het wapen werd onder ander gevoerd in 1572 door de schipper Arend Kleinpenning, in 1614 door Rutger Kleinpenning van beroep beziender van de tol bij Arnhem en in 1679 door Fyken Kleinpenning die getrouwd was met koopmanschipper Christiaan Schul(er). (Bron: A.R. Kleyn, 1965)

Professor Jan Kleinpenning (*1936) uit Nijmegen heeft deze versie laten uitvoeren in keramiek (zie hieronder rechts). In totaal zijn een 15-tal van deze keramieken wapens gemaakt ter gelegenheid van de presentatie van het familieboek op 2 juni 2001 in Duiven.

Familiewapenfamilie wapen presentatie

 

 

 

 

 

 

 

 


De Amsterdamse en ‘Liemerse’ variant

Het familiewapen met blauw schild wordt toegekend aan de Amsterdamse familie Kleinpenning (17e tot 19e eeuw). In de vlucht en op het schild staan zilveren penningen met daarop een breedarmig schuinkruis. Dit wapen werd onder andere gebruikt door Johannes Stephanus Kleinpenning (*1796), regent van het Leprozenhuis in Amsterdam. In Armorial General van J.B. Rietstap, het standaardwerk over familiewapens uit 1861, wordt ook deze versie van het familiewapen behorend bij de Amsterdamse familietak vermeld. Deze blauwe variant van het familiewapen duikt later ook op bij de twee familietakken in de Liemers. Het familiewapen wordt gebruikt in talrijke borduurwerken, stoelen en zegelringen.

Uit: Armorial General van J.B. Rietstap (1861)

familiewapen-blauw-borduur

 

 

 

 

 

 

 

 

Op foto linksonder, genomen tijdens een familiereünie in 1966, is Willem Kleinpenning (*1877) afgebeeld, met het geborduurde familiewapen in zijn hand. Hij wordt omgeven door zijn broers en zussen. Op de foto rechts is Hermanus Kleinpenning (*1890) afgebeeld met zijn vrouw Gerharda Span ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk in 1971. In de rugleuning van de stoel het familiewapen.

willem-broers-zussen-wapenhermanuskleinpenning

 

 

 

 

 


De ‘Rijnlandse’ variant

Gerard Kleinpenning (*1959), de auteur van het familieboek, heeft er voor gekozen om de rood-zilveren versie als familiewapen te voeren. Net als in het wapen van de Liemerse familietakken is een zilveren penning met breedarmig schuinkruis opgenomen in de vlucht (tussen de vleugels op de helm). Door deze penning in de vlucht op te nemen en het wapenschild de kleur rood te geven, is het een combinatie van de beide oudere versies van het familiewapen. Aangezien de auteur in verschillende plaatsen in het stroomgebied van Rijn en Waal gewoond heeft (waaronder Zeddam, Wageningen, Nijmegen, Duiven, Zevenaar en Arnhem) is er voor gekozen deze versie van het familiewapen de ‘Rijnlandse’ variant te noemen.

Nederrijn

Nederrijn in het grensgebied van Nederland en Duitsland

kleinpenning-wapen-stoel

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over het familiewapen is te vinden in het familieboek.